Izašao je treći broj Biltena Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva posvećen saradnji socijalnih preduzeća i lokalnih samouprava, privatnih preduzeća, korporacija, ali i neformalnih grupa građana i pojedinaca i stvaranju funkcionalnih mreža.

Treći broj Biltena Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva između ostalog, donosi tekstove na teme:

Partnerstva i socijalno preduzetništvo – primer deinstitucionalizacije
Gordan Velev, Inicijativa za razvoj i saradnju

Iskustva umrežavanja socijalnih preduzeća i intersektoralna saradnja
Federiko De Rosi, edukator

Pogledi: Stanje socijalne ekonomije Portugala

Predstavljamo:

PROSTOR – Ekonomsko osnaživanje osoba sa problemima mentalnog zdravlja putem umetnosti

Časopis Socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo

Mladi socijalni preduzetnici u Evropi

Besplatni onlajn kurs o socijalnom preduzetništvu

Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva br. 3

 

 

Bilten izdaje EPuS ispred Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva (KoRSP) koja se zalaže za razvoj socijalnog preduzetništva, podizanje svesti šire jav-nosti o socijalnom preduzetništvu, smanjenje siromaštva, povećanje prilika za zapošljavanje marginalizovanih grupa, socijalnu inkluziju i rešavanje društvenih problema na alternativne načine. Koaliciju čineTrag fondacija,  Evropski pokret u Srbiji, Grupa 484, Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) i Smart kolektiv.