Peti broj Biltena Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva posvećen je vezi socijalnog preduzetništva i ruralnog razvoja. Bilten predstavlja socijalna preduzeća usmerena na razvoj ruralnih područja kao što su zadruge.

 

Između ostaloga, možete pročitati:

 

SIGURNA KUĆA ZA „LUDE IDEJE” – CDOP

„Selo uspelo” projekat
Udruženje Optimist
RAZVOJNA ZADRUGA eTRI IZ SLOVENIJE STVARA NOVE ZELENE POSLOVE
FONDACIJA BARKA ZA UZAJAMNU POMOĆ: RAZVOJ NOVOG PRISTUPA ZA OSNAŽIVANJE MARGINALIZOVANIH GRUPA PUTEM KREIRANJA SAMODOVOLJNIH ZAJEDNICA, Poljska

 

ETHICALLY ESSENTIAL, Velika Britanija

 

FIRST MILK, Velika Britanija
ŠVAB FONDACIJA, Švajcarska
ZADRUGA ZA UZGAJANJE DRVEĆA, Indija
ELEKTRIČNA ENERGIJA KAO KATALIZATOR RURALNOG RAZVOJA, Bangladeš
KOBOKO ZADRUGE, Uganda

 

Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, no.5

 

Bilten izdaje EPuS ispred Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva (KoRSP) koja se zalaže za razvoj socijalnog preduzetništva, podizanje svesti šire jav-nosti o socijalnom preduzetništvu, smanjenje siromaštva, povećanje prilika za zapošljavanje marginalizovanih grupa, socijalnu inkluziju i rešavanje društvenih problema na alternativne načine. Koaliciju čineTrag fondacija, Evropski pokret u Srbiji, Grupa 484, Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) i Smart kolektiv.