Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa dnevnim listom “Blic”, je u godini svog punoletstva, predstavio široj javnosti, u četiri nastavka, realizovane aktivnosti ove organizacije građanskog društva posvećene mladima, mobilnosti, obrazovanju, inovacijama, kampanjama javnog zagovaranja i podršci procesu evropskih integracija Srbije.

 

Cilj ove inicijative bio je da se predstavljanjem primera dobre prakse i rezultata rada promoviše pozitivna slika i značaj rada organizacija građanskog društva, kao i da se građani, uvidom u prethodne i planirane aktivnosti ove organizacije, podstaknu na aktivnije uključivanje u proces reforme društva.

 

Tokom decembra 2010. i januara 2011. godine objavljena su četiri tematski strukturisana dodatka, koji su dostupni i na internet stranici EPuS.

 

Podlistak 1
Objavljen 23.12. 2010. 

Podlistak 2
Objavljen 30.12. 2010.

Podlistak 3
Objavljen 13.01. 2011.

Podlistak 4
Objavljen 20.01. 2011