Osoblje kancelarije

Suzana Grubješić
Suzana GrubješićGeneralna sekretarka
Rođena je 1963. godine u Somboru, a diplomirala 1986. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru međunarodni odnosi. Početkom devedesetih godina živela je i radila u Sjedinjenim Američkim Državama, i na Kipru. 1995. godine se vraća u Srbiji i radi kao menadžerka projekata u Evropskom pokretu u Srbiji i časopisu “Međunarodna politika”. Do 1999. godine, bila je menadžerka projekata G17, a potom je u G17 PLUS ekspertskoj mreži obavljala je funkciju izvršne direktorke do 2001. godine. Početkom dvehiljaditih, bila je zamenica direktora Instituta G17 za ekonomska i društvena istraživanja, a od 2004. narodna poslanica, predsednica poslaničke grupe, predsednica i članica Odbora za evropske integracije, članica Odbora za finansije, Odbora za ekonomski razvoj i Administrativnog odbora. Šest godina je bila je šefica skupštinske delegacije pri Parlamentarnoj Skupštini OEBS-a (2006.-2012.), a zatim potpredsednica Vlade Republike Srbije za evropske integracije (2012.-2013.). U Centru za međunarodne odnose i održivi razvoj (CIRSD) radila je kao savetnica za međunarodne odnose (2014.-2015.), a od novembra 2015. do jula 2017. godine, bila je posebna savetnica za evropske integracije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.
Sfere stručnog interesovanja obuhvataju pravne, političke i ekonomske analize, menadžment projekata i razvijanje politika.
Govori engleski jezik, ima poznavanje francuskog, nemačkog i grčkog.
Dina Rakin
Dina RakinZamenica generalne sekretarke
Sedam godina je aktivna u Evropskom pokretu u Srbiji, a trenutno je na poziciji zamenice generalnog sekretara. Zadužena je za upravlјanje složenim projektima u oblasti socijalne ekonomije, socijalnog preduzetništva, politike zapošlјavanja i socijalnih pitanja, kako u Srbiji, tako i u Jugoistočnoj Evropi. Angažovana je na projektima usmerenim na širenje učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka, kao i informisanje različitih ciljnih grupa o temama vezanim za evropske integracije. Bavi se i istraživanjem javnih politika i zagovaranjem u ovim i drugim oblastima. Ima bogato iskustvo u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama, lokalnim opštinama i marginalizovanim grupama i radi na izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija i predstavnika socijalnih preduzeća.
Diplomirana je novinarka i ima master u oblasti međunarodnih odnosa. Zanima je i multilateralna diplomatija i koncept mentorstva.
Govori engleski jezik i služi se francuskim.
Maja Bobić
Maja BobićMenadžerka projekta
Diplomirani je etnolog i antropolog. Magistarske studije Jugoistočne Evrope je pohađala i završila u Atini, na Nacionalnom i Kapodistrijan univerzitetu 2002. godine. Od 2003. godine je zaposlena u Evropskom pokretu u Srbiji, prvo kao koordinator lokalnih veća, zatim kao Koordinator projekta/istraživač. 2007. godine je postavljena za generalnog sekretara, zadužena za planiranje i organizaciju rada Evropskog pokreta u Srbiji, predstavljanje organizacije partnerima, saradnicima i korisnicima. Bila je stipendista Freedom House-a “Zagovaranje i lobiranje” u SAD-u, polaznik Škole za političke studije Beogradskog fonda za političku izuzetnost pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, stipendista IVLP programa SAD i dr.
Maja je kopredsedavajuća žirija za Balkan GMF MMF programa i članica Izvršnog odbora Međunarodnog evropskog pokreta od 2014. Pored praktičnih i razvojnih pitanja najstarije nevladine organizacije u Srbiji, zainteresovana je za razvoj civilnog društva, civilni dijalog, proces evropske integracije i proširenje EU, regionalnu saradnju.
Govori engleski jezik, a služi se francuskim i grčkim jezikom.
Svetlana Stefanović
Svetlana StefanovićMenadžerka projekata
Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka na smeru Međunarodni poslovi. Tokom studija je kao volonterka, aktivistkinja, zatim kao koordinatorka na različitim projektima i šefica kancelarije EPuS-a. Zaposlena je u Evropskom pokretu u Srbiji kao menadžerka projekta. Radi na projektima koji se bave mladima, mobilnošću i edukacijom (Podeli svoje znanje – postani mentorka, Dobrodošli u Nemačku, Upoznaj Evropu u Danskoj, Putujemo u Evropu, Evropa u školi i dr. ). Angažovana je u organizaciji različitih događaja, međunarodnih konferencija, javnih debata, okruglih stolova i drugih javnih događaja (Beogradski bezbednosni forum, Evropski pokreti za jačanje panevropskoh civilnog društva, Dunav kao najjača veza sa EU, Sektorska integracija Zapadnog Balkana, Vizija Evropske Srbije i dr.). Kao izvršna sekretarka radi na koordinaciji i logističkoj podršci radu Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, a takođe je članica i izvršna sekretarka Ženske vlade, kolektivnog člana EPuS-a i pomaže im u funkcionisanju organizacije. Učestvovala je u Međunarodnom programu poseta lidera na programu “Žene liderke: unapređivanje žena, unapređivanje humanosti” u SAD i deo je alumni mreže, i alumnistkinja je Škole političkih studija BFPE i Saveta Evrope. Govori engleski jezik.
Aleksandar Bogdanović
Aleksandar BogdanovićMenadžer projekata
Diplomirao je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu). Pridružio se EPuS-ovom timu 2007. godine. Proteklih godina bio je angažovan na mnogobrojnim projektima u vezi sa poboljšanjem položaja mladih u Srbiji. Koordinacija aktivnostima Istraživačkog foruma, naročito u oblasti razvoja i prikupljanja sredstava, je njegova glavna preokupacija od oktobra 2012. Oblasti njegovog interesovanja odnose se na razvoj nezavisnih istraživačkih centara (eng. think tanks), evropske odnose i omladinske politike.

Govori engleski jezik.

Ivan Knežević
Ivan KneževićMenadžer projekta
Rođen je u Novoj Varoši, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Univerzitetu u Bolonji završio magistarske studije na programu Upravljanje i politika Evropskih integracija u zemljama Centralno-istočne Evrope i Balkana. U toku studija pohađao je dodiplomski program Beogradske otvorene škole kao i master program „Tranzicija i rekonstrukcija“ u organizaciji Alternativne akademske obrazovne mreže. U Evropskom pokretu u Srbiji angažovan od 2003. godine na brojnim projektima vezanim za proces evropske integracije Srbije. Od 2006. radio u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije u sektoru analize ekonomskih aspekata pridruživanja Srbije EU. Pored toga, radio je na tehničkoj koordinaciji projekta za izgradnju administrativnih kapaciteta kancelarije za proces evropskih integracija. U periodu 2007-2010. godina radio je u Centru za strateško – ekonomska istraživanja Vojvodina CESS iz Novog Sada na poslovima rukovodioca sektora za upravljanje projektima. Aprila 2010. izabran za zamenika generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji. U polja posebnog interesovanja spadaju ekonomija i fondovi EU, regionalni razvoj, prekogranična saradnja i priprema i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU. Govori engleski i italijanski jezik.
Vladimir Međak
Vladimir Međak Predsednik Istraživačkog foruma
Rođen je 1976. godine u Beogradu, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2000. godine. Magistrirao na Fakultetu političkih nauka i diplomatije Univerziteta u Bolonji 2002. godine na temu „Regionalna politika Evropske unije“, specijalizovao pravo konkurencije EU na Univerzitetu u Oksfordu 2004. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauke Univerziteta u Beogradu 2013. godine, na temu „Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama evropskih zajednica u oblasti konkurencije“. Od marta 2016. godine radi kao konsultant u oblasti evropskih integracija i prava EU, potpredsednik je Evropskog pokreta u Srbiji od decembra 2017. i predsednik je Istraživačkog forume Evropskog pokreta. Bio je član je Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, zadužen za pravna pitanja, od avgusta 2015. godine do maja 2017. godine. Radio je u Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije od njenog osnivanja aprila 2004. godine do marta 2016. godine na poslovima usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Od 2010. godine do februara 2016. godine obavljao je funkciju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije rukovodeći Sektorom za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bio je koordinator stručnog dela tima za pregovore za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u periodu 2005-2008.
Radio je na više međunarodnih projekata u inostranstvu i koautor je više knjiga, članaka i tekstova na temu prava EU, prava konkurencije, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pristupanja EU.
Tara Tepavac
Tara TepavacIstraživačica-saradnica
Diplomirala je na smeru Međunarodna politika na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a potom upisala međunarodni program Interdisciplinarne master studije Jugoistočne Evrope u okviru kog je provela godinu dana na Karl-Franzens Univerzitetu u Gracu (Austrija). Tokom studija je bila angažovana na regionalnim i lokalnim projektima u organizacijama civilnog društva. U Evropskom pokretu je volontirala od 2012. godine, a od 2015. godine zaposlena je kao istraživač-saradnik u Istraživačkom Forumu EPuS-a. Zadužena je za praćenje političkih dešavanja u EU i procesa evropske integracije. Učestvovala je u programu TRAIN 2015 Fostering Policy Dialogue in the Western Balkans. Interesuju je: politički sistemi i vladavina prava, proces evropske integracije i proširenja EU, evropski odnosi, regionalna i međunarodna saradnja, kao i ljudska i manjinska prava.
Govori engleski i francuski, a služi se nemačkim jezikom.
Nataša Dragojlović
Nataša DragojlovićKoordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji
Diplomirala je na smeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na smeru Nacionalna i globana bezbednost, pohađala je specijalističke i magistarske studije. Od 2005. do 2008. godine, radila je kao državna službenica u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, a zatim je u Ministarstvu odbrane angažovana na poslovima savetnika za evopske integracije i regionalnu saradnju. Radila je kao konsultant i menadžer na projektima UNDP, Saveta Evrope, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Evropskog pokreta u Srbiji i predavač na Školi evropskih integracija i Školi evropske bezbednosti. Za pomoćnicu ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave imenovana je 2012. godine. Bila je zadužena za izradu strategije decentralizacije Republike Srbije do kraja 2013. godine.

Funkciju koordinatorke Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u okviru projekta Evropskog pokreta u Srbiji obavlja od 2014. godine.

Nina Lopandić
Nina LopandićSaradnica na projektu - Asistentkinja, Koordinatorka Mreže EPuS-a
U Evropskom pokretu u Srbiji je zaposlena od 1993. godine, prvo kao izvršni sekretar, a zatim kao šef kancelarije. Od 1995. do 2007. godine koordinirala je aktivnosti Foruma za međunarodne odnose.
Radila je kao asistentkinja na mnogobrojnim projektima koji se bave evropskim integracijama i regionalnom saradnjom, kao i na organizaciji niza skupova, okruglih stolova, domaćih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u izradi mnogobrojnih publikacija EPuS-a.
Govori engleski, a služi se portugalskim jezikom.
Nina Cvetanović
Nina CvetanovićSaradnica na projektu - Asistentkinja
Diplomirala međunarodnu politiku, modul evropske integracije, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Trenutno je na master studijama na istom fakultetu, modul ekološka politika. Tokom studija je volontirala u nekoliko organizacija civilnog društva, bila angažovana u studentskim organizacijama i aktivista je za zaštitu životinja. U Evropskom pokretu u Srbiji počela je kao član Foruma mladih, preko koga je učestvovala u realizaciji nekoliko projekata.
Osim evropskih integracija, njena interesovanja odnose se na ekološku politiku i regionalne odnose. Tečno govori engleski i ruski, a služi se nemačkim jezikom.
Isidora Martinenko
Isidora MartinenkoSaradnica na projektu - Asistentkinja
Studentkinja Master programa međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer studije SAD. Diplomirala je međunarodne odnose, smer Međunarodna politika na istom fakultetu. Tokom studija bila je aktivna i angažovana na vannastavnim aktivnostima i seminarima. Evropskom pokretu priključila se februara 2017. godine kao volonterka. Od marta 2018. godine radi na projektima o socijalnom preduzetništvu. Članica je Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji.
Oblasti interesovanja: međunarodna politika, evropske integracije, diplomatija. Govori engleski, a služi se italijanskim jezikom.
Ivana Markulić
Ivana MarkulićPredsednica Foruma mladih
Emilija Milenković
Emilija MilenkovićMenadžerka kancelarije i javnih događaja
Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka na modulu evropske integracije. Usavršavala se u nekoliko organizacija civilnog društva u oblasti evropskih integracija, bezbednosti i omladinske politke. Trenutno je na master studijama Ekološke politike. Na funkciji je potpredsednice Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji. Bavi se istraživačkim radom u oblasti evropskih integracija, u okviru kojih je najviše interesuju ekološka politika i politika proširenja.
Tečno govori engleski, dobro vlada nemačkim, a služi se španskim i italijanskim jezikom.
Maša Živojinović
Maša Živojinović Menadžerka za odnose sa javnošću
Rоđеnа је 1982. godine u Bеоgrаdu. Zаvršilа је Fаkultеt pоlitičkih nаukа, Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, gdе је stеklа i diplоmu mаstеrа mеđunаrоdnе pоlitikе 2012. gоdinе. Nakon diplomiranja, volontirala je u Centru za ženske studije. Rаdilа је u fоndu zа dоdеlu grаntоvа, kao i u nekoliko nеvlаdinih оrgаnizаciја nа pоslоvimа kоmunikаciје sа dоnаtоrimа, pisаnjа prеdlоgа prојеkаtа i organizacije događaja. Nа prојеktu Pоdrškа rеfоrmi prаvоsuđа bilа је kоnsultаnt zа mеdiје i kоmunikаciјu, mоnitоring i еvаluаciјu u Мinistаrstvu prаvdе. Oblasti interesovanja uključuju međunarodne odnose, Evropsku uniju i proces pristupanja, ljudska prava i dobrobit životinja.

Govori engleski jezik, a služi se i italijanskim i nemačkim.

Vladimir Stevanović
Vladimir StevanovićKonsultant za odnose sa medijima
Osnovne studije novinarstva i master studije komunikologije završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radno aktivan od 2008. godine – najpre kao novinar domaćih štampanih medija i novinskih agencija, a potom kao PR menadžer, producent i medijski konsultant. U dosadašnjoj karijeri radio sa širokom lepezom klijenata iz oblasti politike, ekonomije i kulture, obezbeđujući im sve što je neophodno za njihovu adekvatnu prisutnost u modernoj javnoj sferi.
Govori engleski jezik. Voli egzistencijalizam u književnosti, brazilski fudbal, američku košarku, mediteranski temperament i skandinavsku klimu.

Odbori Evropskog pokreta u Srbiji

Predsednik
prof. dr Mihailo Crnobrnja

Generalna sekretarka
Suzana Grubješić

Zamenica generalne sekretarke
Dina Rakin

Zamenik predsednika
Duško Lopandić

Potpredsednici
Maja Bobić
Vladimir Međak
Jelica Minić
Aleksandar Simurdić

Počasni predsednici
Vlastimir Matejić

Predsednici foruma EPuS-a
Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose
Vladimir Međak, predsednik Istraživačkog foruma
Gordana Lazarević, Predsednica Ekonomsko-poslovnog foruma
Vida Ognjenović, predsednica Foruma za kulturu
Ivana Markulić, predsednica Foruma mladih

Predstavnici kolektivnih članova (11)
Dušica Semenčenko, Udruženje poslovnih žena
Stamenko Joksimović, Prva evropska kuća, Čukarica
Dragomir Vasić, Evropska Vojvodina
Jelena Ribać, Generacija 21
Vesna Nikolić Ristanović, Viktimološko društvo Srbije
Darko Radičanin, Dostignuća mladih
Svetlana Kisić, Ženska vlada
Vladimir Jelačić, Čivning društvo
Jelena Babić, Unija evropskih federalista
Miroslav Stanojević, Mladi evropski federalisti / Beograd
Katarina Đorđević, Klub Alpbah Beograd

Predstavnici lokalnih veća i regionalni koordinatori (14) 
Milenko Jovanović, EP Bor
Christos Alexopoulos, EP Ćuprija
Radmila Popović, EP Inđija
Dušan Vrućinić, EP Kikinda
Nenad Đorđević, EP Kragujevac
Mirjana Prodanović, EP Kraljevo
Goran Lapčević, EP Kruševac
Milorad Đoković, EP Lazarevac
Srđan Dimitrijević, EP Leskovac
Bisera Šećeragić, EP Novi Pazar
Uroš Davidovac, EP Novi Sad
Dmitar Stanišić, EP Sremska Mitrovica
Milan Bošnjak, EP Subotica
Branko Petrović, EP Valjevo

Ostali (21)
Dušan Janjić, bivši generalni sekretar
Danijel Pantić, bivši generalni sekretar
Ksenija Milenković, bivši generalni sekretar
Stevan Lilić, Pravni fakultet u Beogradu
Zoran Stojiljković, profesor FPN
Vladimir Goati, predsednik Transparency Srbija
Aleksandar Kovačević, ekonomista
Dragoljub Todic, IMPP
Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet
Borivoj Erdeljan, Forum za međunarodne odnose EPuS
Stanislav Sretenović, Istorijski institut
Dragan Živojinović, asistent FPN
Dragan Đukanović, profesor Fakultet političkih nauka
Jasna Dimitrijević, direktorka, Kolarac
Milena Stefanović, FDU
Žarko Šunderić, Centar za socijalnu politiku
Vlada Jeremić, RARIS
Dragan Vujčić, MDULS
Ana Kotevska, predsednica Muzikološkog društva Srbije
Goran Kronja, hirurg
Ljubinka Trgovčević Mitrović, profesor Fakultet političkih nauka

Predsednik
prof. dr Mihailo Crnobrnja

Zamenik predsednika
Duško Lopandić

Generalna sekretarka
Suzana Grubješić

Zamenica generalne sekretarke
Dina Rakin

Potpredsednici
Maja Bobić
Vladimir Međak
Jelica Minić
Aleksandar Simurdić

Predsednici foruma
Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose
Vladimir Međak, predsednik Istraživačkog foruma
Gordana Lazarević, predsednica Ekonomsko-poslovnog foruma EPuS
Vida Ognjenović, predsednica Foruma za kulturu
Ivana Markulić, predsednica Foruma mladih

Ostali
Srđan Dimitrijević, predsednik LV Leskovac
Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU
Ivan Knežević, član EPuS-a
Goran Lapčević, predsednik LV Kruševac

Predrag Bjelić, Ekonomski fakultet

Mihajlo Babin, FEFA

Zvonko Brnjas, Bankarska akademija

Partneri