Ukoliko želite neko od besplatnih, štampanih izdanja koja imamo pišite nam na books@emins.org i dostavićemo Vam ga na adresu. Napominjemo da EPuS ne snosi troškove dostave publikacija.