SPOLJNOPOLITICKE SVESKE

March 3rd, 2017|0 Comments

 Glasilo Foruma za međunarodne odnose Izdavač:  Forum za međunarodne odnose  Beograd, Đure Jakšića 5/I  , Tel. +381 11 3630 281 Urednik: Spomenka Grujičić Štampa: Prometej, Beograd   Broj 2 - JUGOSLAVIJA I SVET   Spoljnopolitičke [...]

Temida

March 3rd, 2017|0 Comments

Izdavač:  Viktimološko društvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji Savet časopisa: Dr Živojin Aleksić,  Dr Nevena Petrušić,  Dr. Uglješa Zvekić,  Judith Armatta Glavna i odgovorna urednica: Dr Vesna Nikolić-Ristanović Urednica: Mr Ivana Stevanović Redakcija časopisa: [...]

ŠTAMPANO GLASILO – EVROPA

March 3rd, 2017|0 Comments

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Urednici:  Radmilo Kljajić, Dušan Janjić Prvi broj, prvog štampanog glasila Evropskog pokreta u Srbiji, "Evropa" je izašao decembra 1994. godine sa idejom da to bude časopis u kojem će "civilizacijske [...]

EVROPSKE SVESKE

March 3rd, 2017|0 Comments

  Izdavač: Evropski pokret u Srbiji   Urednici: Nina Dobrković Marko Nikolić Uređivački odbor: Borivoj Erdeljan Aleksandar Gatalica Dušan Lazić Gordana Logar Jelica Minić Ivo Visković Ivan Torov   Koordinatorka projekta: Svetlana Stefanović   Evropski [...]

KUDA VODI EVROPSKI POKRET?

March 3rd, 2017|0 Comments

Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa dnevnim listom “Blic”, je u godini svog punoletstva, predstavio široj javnosti, u četiri nastavka, realizovane aktivnosti ove organizacije građanskog društva posvećene mladima, mobilnosti, obrazovanju, inovacijama, kampanjama javnog zagovaranja [...]

Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, no. 3

March 3rd, 2017|0 Comments

Izašao je treći broj Biltena Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva posvećen saradnji socijalnih preduzeća i lokalnih samouprava, privatnih preduzeća, korporacija, ali i neformalnih grupa građana i pojedinaca i stvaranju funkcionalnih mreža. Treći broj Biltena Koalicije [...]

DANAS SPECIJAL: SRBIJA, EVROPA I SVET U 2014.

March 3rd, 2017|0 Comments

Specijalno novogodišnje izdanje dnevnog lista "Danas" pod nazivom "Srbija, Evropa i svet u 2014", štampano 31. decembra 2013. godine. Evropski pokret u Srbiji i Danas su, uz podršku  Fondacije Fridrih Ebert, odabrali 19 autora da [...]

Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, no. 4

March 3rd, 2017|0 Comments

Četvrti broj Biltena Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva predstavlja socijalna preduzeća u podsticanju socijalnog uključivanja i smanjenju siromaštva, kako u srpskom, tako i u evropskim društvima.   U novom broju, zmeđu ostalog, možete pročitati: Doprinos [...]

Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, no.5

March 3rd, 2017|0 Comments

Peti broj Biltena Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva posvećen je vezi socijalnog preduzetništva i ruralnog razvoja. Bilten predstavlja socijalna preduzeća usmerena na razvoj ruralnih područja kao što su zadruge.   Između ostaloga, možete pročitati:   [...]

Spoljnopolitičke sveske

March 3rd, 2017|0 Comments

Izdavač: Forum za međunardone odnose Evropskog pokreta u Srbiji Fondacija Fridrih Ebert   Koordinatorke projekta: Ivana Račić Svetlana Stefanović Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert izdaje "Spoljnopolitičke sveske" koje predstavljaju [...]