Izdavač:

Forum za međunardone odnose Evropskog pokreta u Srbiji

Fondacija Fridrih Ebert

 

Koordinatorke projekta:

Ivana Račić
Svetlana Stefanović

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert izdaje “Spoljnopolitičke sveske” koje predstavljaju štampane analize koje kritički promišljaju aktuelne probleme u kontekstu međunarodnih odnosa i položaja Srbije.